spatiu
Parohia Romano-Catolica "Sf. Anton de Padova" Pascani

      Municipiul de azi, Pașcani, localitate veche cu diferite funcții în trecut, de moșie,   curte boierească, sat, târg, a fost un centru care a favorizat circulația bunurilor, cât și un   punct de schimburi comerciale dintre regiunea subcarpatică cu valea Siretului și centrul   Moldovei.

      Originea și denumirea așezării Pașcani, se pierde în istorie, fiind atestată documentar ca   un târg la principalul vad de pe Siret, pe moșia și la curtea unui boier Oană Pașcă, încă din   1453. Din secolul XVII se menționează o serie de obiective istorice, printre care și biserica   ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihai și Gavril", din cadrul curții boierești "Cantacuzino-Pașcanu".

       Odată cu dezvoltarea căilor ferate în Europa și după unirea principatelor, Moldova cu Muntenia din 1859, s-a pus mult accent pe construirea unei rețele de căi ferate în principatele unite. Moldovenii au susținut și ei construirea unor căi ferate care să-i lege de noua capitală a țării, București. La 24 mai 1868 statul roman încheie o înțelegere cu consorțiul Offenheim pentru construcția liniilor Roman - Ițcani, Pașcani - Iași și Verești - Botoșani, in lungime de 224 km. În decembrie 1869 se dă în folosință linia Roman - Ițcani, in iunie 1870 linia Pașcani - Iași iar în noiembrie 1871 linia Verești - Botoșani. Construirea liniei de la Roman la București a fost continuata de societatea patronata de germanul Strousberg.

      Stația Pașcani a fost considerată de la început ca un centru de activitate feroviară în construcția tuturor acestor linii, cât și în viitor în exploatarea transportului feroviar pe aceste linii.

      Angajații care au pus umărul la construirea acestor linii ferate au fost recrutați din rândul austriecilor, germanilor si polonezilor, meseriași specializați în această activitate. Ei erau centrul de greutate al întregii activități feroviare. După finalizarea lucrărilor companiei Offenheim si darea in folosință a căilor ferate, cea mai mare parte dintre meseriași s-a stabilit in Pașcani, formând astfel viitoarea comunitate catolică, existentă și astăzi.

      Rămânând in Pașcani împreună cu familiile lor, ei au pus o serie de condiții companiei la care lucrau:

- asigurarea locuințelor: în aceste condiții, s-au construit " bărăcile" din incinta atelierelor din zona de nord și din zona depoului de locomotive;

- construirea unei biserici: astfel a fost construită în zona dintre atelierele de reparat locomotive și vagoane și depoul de locomotive, biserica catolică cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", biserică ce a funcționat până în anul 1944;

- organizarea unei scoli pentru copii: s-a înființat încă din 1872 prima școală primară din Pașcani, care inițial a funcționat pe lângă biserica catolică. La început, în școală se învăța în limbile germană și polonă.

- construirea unui centru de cultură si distracții: s-a realizat "parcul de distracții" sau "sala de tir", de lângă biserica catolică, unde se desfășurau activități culturale, de teatru, muzică, bibliotecă, sport prin tenis și tir. De asemenea aici aveau loc și balurile anuale ale feroviarilor.

      Când noii feroviari străini au venit, au găsit așezarea Pașcani formată dintr-o serie de așezări mai vechi: "Vatra Pașcani", "Fântânele" și "Centrul" de azi al orașului, zonă între primele două așezări, dezvoltată în special la jumătatea secolului XIX, când proprietarul castelului, Nunuță Roznovanu, voia să ridice așezarea la rangul de târg, creând o serie de instituții administrative. A apărut apoi și zona "Gării", așezare nouă ce s-a creat după inaugurarea căilor ferate. Odată cu apariția căilor ferate, Pașcani s-a dezvoltat prin unirea tuturor acestor așezări și în special prin apariția meseriașilor străini și respectiv a noilor feroviari români din zonă, care se calificau pentru această nouă meserie.

      În aceste condiții are loc construirea bisericii catolice din Pașcani, la a cărei zidire au contribuit atât feroviarii străini cât și compania austriacă L.C.J.E.. Se poate arăta că biserica a luat ființă încă din anul 1872, de când se menționează că pe lângă ea a funcționat prima școală primară pentru copiii feroviarilor străini. Pe atunci, comunitatea catolică din Pașcani număra cca 1500 de credincioși.

      Pe lângă biserică s-au mai construit și casa parohială pentru preot și pentru personalul deservent al bisericii, o clopotniță la intrarea în curtea bisericii, "sala de tir" - sala de distracții. Biserica a primit prin intervenția și insistența ing. Iosif Sonntag, prietenul și omul de casă al moșierului Roznoveanu, terenul pentru construirea bisericii, lat de 50-60 de metri si lung de 70-80 de metri, si apoi unul pentru amenajarea unui cimitir lat de 40-50 de metri si lung de 236-240 de metri. Terenul acesta din urmă, fiind mlăștinos și neputând fi folosit pentru cimitir, a rămas ca donație pentru Biserică iar pentru cimitir, la insistența aceluiași Iosif Sonntag s-a primit un teren în zona de deal, cu condiția ca noul cimitir să fie folosit jumătate pentru credincioșii catolici și jumătate pentru credincioșii ortodocși. În felul acesta a luat ființă cimitirul existent astăzi în centrul orașului Pașcani, care ulterior s-a extins. Terenurile au fost donate Bisericii fără posibilitatea de răscumpărare, fiind deci donate pe veci. În felul acesta în jurul bisericii erau cca 15.000 mp teren în proprietatea Bisericii. Episcopul Fidelis Dehm binecuvântează biserica in anul 1879.

      Alegerea amplasamentului pentru biserică, a fost o alegere nepotrivită, fiind de partea opusă, peste calea ferată, față de târg. Dar a fost ales acest amplasament datorită faptului că aici era situat terenul cedat de foștii proprietari fără condiții de răscumpărare.

      Până la al doilea război mondial, în jurul bisericii catolice s-a dezvoltat o activitate deosebită de trăire a credinței și de formare religioasă, umană și socială. Începerea războiului și apoi retragerea armatelor de pe teritoriul fostei URSS, a necesitat și retragerea în refugiu a atelierelor, a depoului, precum și a întregului personal calificat ceferist din Pașcani, împreună cu familiile lor.

      În vara anului 1944, localitatea Pașcani a fost ocupată de armata sovietică, cu mari sacrificii ale orașului. Biserica fiind în apropierea depoului, a fost intens bombardată și astfel avariată în mare parte. În aceste zile ale războiului ea a fost complet prădată și distrusă, rămânând numai zidurile exterioare și fațada centrală a acesteia.

      Întoarcerea primilor ceferiști în Pașcani, după 1944, au găsit biserica în această stare, nemaiputând fi reparată. Zidurile distruse ale bisericii au stat în această stare nu mult după anul 1950, când a căzut fațada centrală. De atunci toate zidurile au fost demolate și s-au pierdut și ultimele urme ale acestei biserici. Prin plecarea în refugiu a familiilor ceferiștilor pășcăneni din primăvara anului 1944 și prin distrugerea de trupele ocupante a orașului Pașcani din vara aceluiași an, se încheie o primă etapă a comunității catolice din Pașcani.

      Prin venirea la putere a comuniștilor, Biserica Catolică a pierdut respectivul teren și nu s-a mai putut construi o altă biserică, astfel încât pentru o mare perioadă de timp activitatea spirituală s-a desfășurat în diferite spații puse la dispoziție de credincioșii catolici și ortodocși. Un recensământ făcut in anul 1945 de un preot de la Hălăucești arată că in Pașcani se mai aflau 60 de familii cu 115 suflete.

      Deși nu a fost desființată ca parohie, comunitatea din Pașcani nu a mai putut ființa ca atare deoarece nu mai avea biserică și nici preot propriu, devenind astfel pentru mulți ani filială.

      După 1945, comunitatea catolică din Pașcani își reia viața spirituală in comun in case de închiriat: până în 1971 în casa de pe str. Unirii nr.11, casă ce s-a prăbușit la inundațiile din 1971, apoi creștinii catolici au închiriat o cameră într-o clădire de lângă autogară unde s-a celebrat sf. Liturghie duminicală până când în anul 1974 s-a putut cumpăra o casă cu terenul aferent pe fosta str. "23 August" la nr. 1, actualmente strada 1 Decembrie 1918.

      Încetul cu încetul comunitatea din Pașcani începe să crească iar ca număr de credincioși. Apar la Pașcani fabrici cu profil de industrie ușoara si electrotehnică: Integrata, Fabrica de perdele, Fabrica de traductoare... Aceste noi unități vor crea locuri de muncă ce solicită forțe tinere, care vor veni din zona înconjurătoare: Mogoșești, Hălăucești, Butea, Mircești, Răchiteni, Tețcani... Numarul familiilor catolice va cunoaște un salt semnificativ. Se impunea construcția unei biserici adevărate. Dacă după 1974 s-a celebrat mai întâi în casa mică ce a fost cumpărată, după câțiva ani în acest loc va începe construcția unei noi clădiri, dar deoarece nu se putea obține aprobare pentru construirea unei biserici, s-a început prin construirea unei case proprietate personală pe numele a doi preoți: Demeter Ștefan (paroh de Mircești, parohie de care aparținea atunci comunitatea din Pașcani) și pr. Dumitru Gabor. S-a lucrat la ea cu mari sacrificii și cu persecuții din partea regimului comunist. După căderea comunismului casa își va schimba de la un an la altul înfățișarea. Se încep lucrările și la casa parohială. În anul 1990 este reînființată parohia romano catolică din Pașcani, acum primind hramul "Sfântul Anton de Padova". In 1991 pr Demeter este chemat la Domnul . Lucrările vor fi continuate pentru câteva luni de pr. Săbăoanu Anton. După ce acesta este trimis la studii în Italia, va fi numit paroh pr. Iacovici Isidor. Zi si noapte se va lucra la terminarea bisericii și a casei parohiale. Credincioșii merg dimineața la fabrica, iar după-amiaza pană seara târziu rămân la biserică. Efortul preoților si al credincioșilor nu a fost zadarnic. După ani de muncă totul a fost gata: biserica cu turn și sacristie precum și casa parohială cu garaj.

      Pe 10 octombrie 1996, la ora 11, în prezența a peste de 30 de preoți și a unui mare    număr de credincioși prezenți la acest eveniment de mare bucurie pentru comunitatea din   Pașcani, episcopul de Iași, Petru Gherghel, a celebrat liturghia consacrării altarului si a   bisericii.

      Actualmente, paroh este pr. Vernică Francisc , originar din Iași. Din anul 2000, în   parohie își desfășoară activitatea și părinții din Institutul Cavanis care sprijină parohia în   formarea creștină și umană a copiilor si tinerilor.

      Recensăminte

      2005- 427 familii/ 1388 credinciosi

      Preotii slujitori ai parohiei Pascani:

      - pr. Damian Cabuschi, in anul 1900;

      - pr. Anton Romila - 1931;

      - la 24 mai 1933 ,episcopul catolic de Iasi , Mihai Robu, il numeste pe pr. Dr. Petru Pal paroh de Pascani;

      - pr. Iliacint Bock - 1941;

      - pr. Petru Bacaoanu in perioada 1942-1944. Acesta a oficiat prima Sfanta liturghie in satul natal,Adjudeni, la 10 septembrie 1933;

      - pr. Stefan Demeter - 1991 (originar din Butea);

      - pr. Anton Saboanu - pana la 1 octombrie 1991 (n.:26.09.1958- Butea / h.:29.06.1984-Iasi);

      - pr.Isidor Iacovici - pana pe 27 iunie 1999(n.:09.04.1958-Margineni /h.:29.06.1984- Iasi);

      - pr. Vernică Francisc - din 27 iunie 1999

 
 
Pentru a vizualiza corect această pagină aveţi nevoie de Macromedia Flashplayer. Îl puteti lua dând click aici.